Dla wędkarzy

Jezioro należy do rybackiego typu jezior sandaczowych. Dno jest twarde, szczególnie w części plosa Wieleńskiego. Miękkie partie dna znajdują się przede wszystkim na obszarze plosa trzytonowego. Jezioro obfituje w leszcza, płoć, lina, wzdręga, krąpia i ukleję. Gatunki drapieżne reprezentuje licznie występujący sandacz i węgorz. Występuje tu także okoń, a nieco rzadziej również szczupak.